FYSIOTERAPEUT
Instagram

FYSIOTERAPIFYSIOTERAPI Klara Leva Fungera har ersättningsavtal med landstinget. Det innebär att högkostnads- och frikort gäller för sjukgymnastik. 100 kr per besök och ingen remiss krävs.

Vi erbjuder bedömning och behandling av besvär i rörelseapparaten. Rehabilitering vid sjukdom och olyckor, smärtlindring och diagnosspecifik funktions-bedömning/träning. Har gedigen erfarenhet/kunskap inom psykisk ohälsa (MI, KBT, BK), inom traditionell sjukgymnastik (MTT, OMT, MDT). Dessutom specialistinriktad inom Gerontologi och Geriatrik. Vi planerar att arbeta sekundär preventivt och starta ArtrosSkola, Stroke-, Reumagrupper.

Vi arbetar SMART – specifikt mätbart acceptabelt realistiskt och med tidsatta målformuleringar. Vår ambition är att ge patienten den behandling, tid och stöd som behövs för nå resultat.

Personligen sysslar jag med Triathlon, medel/långdistans och har stort intresse för rörelseglädje. Jag ser det oerhört viktigt med rörelsebalans – med en jämvikt av styrka, kraft, koordination och vila för att optimera utfall vid träning. Min fysioterapeutiska bakgrund innefattar både slutenvård, kommunal verksamhet och primärvård. Senast så arbetade jag för Bräcke diakoni PVR Skara.

Boka tid via receptionen eller på bokadirkekt! Välkommen!
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Jertborn


Klara Leva Fungera - (Portens Gym) Högavägen 4, 448 31  Floda - 0707-429 560Nästa start hösten 2016

Boka din plats på 0302-35371 el info@portensgym.se


I samarbete med Buggskolan